top of page

Privacyverklaring

Je privacy is voor Sara van Woerden van groot belang. Vanaf 25 mei 2018 volgt ons beleid de nieuwe algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie.

 

In onze privacyverklaring vertellen we je precies hoe we omgaan met persoonlijke gegevens, hoe we gegevens verzamelen, over hoe we die gebruiken en hoe lang we de gegevens bewaren. Door gebruik te maken van onze site ga je akkoord met ons privacybeleid. Vanzelfsprekend worden je gegevens nooit zonder nadrukkelijke toestemming aan derden verstrekt. Sara van Woerden is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacy-statement.

Bescherming persoonsgegevens

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Sara van Woerden zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen, verhuren en/of verstrekken. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Welke persoonsgegevens verzamelen we? 

Wanneer je bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief, ons inschrijfformulier hebt ingevuld of je hebt aangemeld voor een evenement, een contactformulier hebt ingevuld of andere aanvragen doet, zal aan je gevraagd worden jouw gegevens in te vullen. Wij verwerken alleen de gegevens die je zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

Voor- en achternaam

E-mailadres

Telefoonnummer

Straat en huisnummer

Postcode en woonplaats

Btw-nummer

Bedrijfsnaam

Website

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld tijdens een persoonlijk gesprek, in correspondentie en telefonisch. Gegevens over je activiteiten en interesses op onze website.

Waarvoor gebruiken we je gegevens?

Waarvoor gebruiken wij je persoonsgegevens? Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

• Voor sessies, training, groepsactiviteiten

• Voor doelmatig beheer en beleid

 

Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden. U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw coach en/of trainer, maar ook via een folder of via onze website. Sara van Woerden heeft zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. Je gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Om de overeenkomst die je hebt met Sara van Woerden financieel en administratief te kunnen afhandelen. Om partners of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is. Om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren. Wij verwerken jouw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig met de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor deze verkregen zijn en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit reglement.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

Sara van Woerden bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor een goede administratie. Hiervoor wordt een termijn van maximaal zes jaar gehanteerd na inschrijving, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Sara van Woerden zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Sara van Woerden deelt je persoonsgegevens uitsluitend met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichtingen. Sara van Woerden blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Sara van Woerden je persoonsgegevens niet aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Websitebezoek

 

Op de website van Sara van Woerden worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Sara van Woerden gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

Google Analytics

 

Sara van Woerden maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Sara van Woerden bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IPadres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Sara van Woerden te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Sara van Woerden heeft hier geen invloed op. Sara van Woerden heeft Google geen toestemming gegeven om via Sara van Woerden verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

Cookies

 

Sara Lias gebruikt enkel technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Onze analytische cookies maken geen inbreuk op je privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Rechten van gegevens inzien, aanpassen of verwijderen Jij hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb jij het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Sara van Woerden. Ook heb jij het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar saravanwoerden@gmail.com. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

Klacht indienen

 

Sara van Woerden wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

 

Beveiliging

 

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om je privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen: Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord. Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert.

bottom of page