top of page

Klachtenprocedure WKKGZ

Klachtenregeling Sara van Woerden

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) worden gesteld.

 

Op de website van de Rijksoverheid staat vermeld:

De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Deze wet versterkt dus jouw positie als cliënt en brengt het werk van de zorgverleners in de complementaire zorg onder het toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IG&J).

Sara van Woerden voldoet aan deze eisen en ik leg je graag kort uit wat dat betekent. 

Wat kun je doen als je een klacht hebt? 

Als je een klacht hebt over de zorg die ik aanbied, vind ik het fijn als je de klacht eerst met mij bespreekt. Zo kunnen we samen al kijken naar een goede oplossing. Komen we er samen niet uit? Dan heb je het recht op bemiddeling van een onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir welke ik jou gratis aanbied.

De klachtenfunctionaris van Quasir is deskundig en handelt onafhankelijk en vertrouwelijk. Hij/zij bemiddelt tussen ons om te komen tot een oplossing van jouw klacht. De klachtenfunctionaris zal dan aangeven wat zijn/haar oordeel is over de klacht.

Wat als jouw klacht nog niet is opgelost? 

Als je vindt dat de klacht niet naar behoren afgehandeld is door de klachtenfunctionaris van Quasir, dan wordt de klacht een geschil. Als zorgaanbieder is het verplicht om aangesloten te zijn bij een door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie. Deze onafhankelijke, erkende geschilleninstantie neemt het geschil in behandeling en doet een bindende uitspraak. Ook kan een eventuele schadevergoeding worden toegekend. Sara van Woerden is aangesloten bij Stichting Zorggeschil.

Geschilleninstantie

Als de klacht na bemiddeling van de klachtenfunctionaris van Quasir een geschil wordt, neem je opnieuw schriftelijk contact met mij op. Ik meld het geschil bij Stichting Zorggeschil. Zij zullen jou informeren over de mogelijkheden en eventuele verdere procedure. De Wkkgz stelt wel dat diegene de de klacht indient wel eerst geprobeerd heeft dit rechtstreeks met Sara van Woerden op te lossen.

Meld jouw klacht bij de klachtenfunctionaris van Quasir:

  • post: Quasir, Klachtenfunctionaris abonnementen, Postbus 1021, 7940 KA  Meppel

  • e-mail: bemiddeling@quasir.nl t.a.v. Coördinator Klachtenbemiddeling

  • telefonisch: 0648445538

bottom of page