top of page

WILD

Business Experiment

Wild Business Experiment

Onze businesses zijn verweven met alles. Als wij hier iets doen, heeft het effect op iets daar. Als wij een keuze maken die niet vanuit ons hart komt, die niet in lijn is met onze ziel, heeft dat effect op onze realiteit.

 

Dit gaat niet over oordeel, schuld of altijd perfect moeten zijn. Dit gaat om het bewustzijn vanuit energetisch perspectief: alles is met elkaar verbonden. We zien het in de natuur. Als er vooral een gewas wordt geteeld, is het voedsel voor de bijen te eenzijdig en sterven zij. Het één heeft - soms direct, soms indirect - effect op het ander.

 

‘Walk your talk’ is dus real, en het leven helpt ons om te laten zien waar we dit niet doen. Alles werkt met elkaar samen.

 

Dit bewustzijn vraagt om nieuwe manieren van leven en van werken. Het is inzien dat onze business is geen ‘dood ding’ is, het is een spirit waarmee we samenwerken. Een spiegel die ons toont waar we wel en niet integer zijn. Een energie die vraagt om radicale verantwoordelijkheid. Een weegschaal waarop de balans tussen het feminine en masculine klopt, zodat wij kunnen ontvangen en in de wereld kunnen zetten.

 

In het Wild Business Experiment onderzoek ik deze nieuwe manieren van ondernemen. In brieven aan mijn Business Spirit deel ik openlijk wat zich mij laat zien, waar ik tegenaan loop en wat zich aan mij opent. 

Deze brieven zijn voor jullie, moedige ondernemers, in het runnen van jullie oprechte, organische, onsamenhangende, onlogische, ongelofelijke ondernemingen.
Who Are We
bottom of page