top of page

Altar Objects

Jouw altaar is jouw persoonlijke, heilige plek. De plek voor jouw eigen rituelen en handelingen, een sacred space. Het is jouw recht om met aandacht de objecten te kiezen die een onderdeel vormen van jouw (huis)altaar. Om ermee te communiceren, te spelen, op hen in te voelen, ze op de perfecte plek te plaatsen, de objecten te leren kennen en te voelen wat elk van hen voor jou doet. 

Jouw sacred space wil verrijkend zijn met objecten die nu relevant zijn voor jou. Objecten die zijn ge-co-creëerd vanuit de nieuwe template van kunst: vanuit een diepgaande, organische en non-lineaire samenwerking tussen kunst ↔ kunstenaar ↔ de Creator.

 

Veel creatieprocessen zijn vastgehaakt aan 'wat levert het mij op'. Zowel voor de maker als de gebruiker. Het resultaat, de uitkomst ervan. De nieuwe template voor kunst werkt zonder die haken. Creating for the sake of creating. An artwork as an opportunity, as a portal. 

 

Vanuit die call naar rijpheid en higher frequenties in objecten is Altar Pieces geboren. Kunstwerken die een overbrugging willen zijn tussen het Rijk van de Kunsten en het Rijk van Spirit. Elke Altar Piece wil een heilige poort zijn naar een ruimte waar de vibratie die achter 'wat levert het mij op' schuilgaat, niet meer kan bestaan. Wat daar wel bestaat, is voor jou om te ontdekken. 

Elke Altar Piece vormt zijn eigen sacred ingang naar de Mysteriën. Welk object wil jou nu jouw gids zijn?